-Læring, udvikling og forandring

             

Konsulent:  Sarah Søndergård

Velkommen til min hjemmeside! Jeg er uddannet lærer i år 2000 og talentvejleder i 2015. Jeg har været ansat af Moderniseringsstyrelsen som beskikket censor i dansk 2012-2020. Jeg har mange års erfaring som privatskolelærer i dansk og musik. I august 2020 var jeg med til at opbygge en friskole for højtbegavede børn, og var konstitueret skoleleder i en del måneder. Jeg underviser på talentvejlederuddannelsen på Astra og bidrager med vejledning til skoler, ledelser og lærere i forbindelse med talentudvikling og håndtering af de højtbegavede børn i skolerne. Jeg er fungerende lærer med en funktion som talentudvikler og talentvejleder samt driver egen konsulentvirksomhed i talentudvikling.

Min interesse for talentudvikling er opstået igennem mine mange år som lærer i grundskolen. Jeg undrede mig over, at det altid har været legalt at tale om et førstehold og et andet-hold i fodbold. At det altid har været naturligt at vælge den bedste trommeslager i musikundervisningen, når der skulle afholdes koncert. Hvorfor er det ikke lige så legalt at tilgodese de dygtigste elever i dansk og matematik og turde stille forventninger og krav til dem. At de også arbejder på det niveau de er, at også de bliver dygtigere og bevæger sig fremad.

I min undervisning arbejder jeg ud fra en grundholdning om, at det er ved at finde den enkeltes styrkeside, at man kan skabe motivation og skabe lysten til læring. Det er vigtigt, at alle elever bliver dygtigere, og at man får skabt en lærings-ramme, som giver alle elever udfordringer. De dygtigste skal også blive dygtigere hver dag. De skal også stå på tæer og bibeholde lysten til at lære – for vi har sørme brug for dem i fremtiden.

Jeg tilbyder forskellige pakker af kurser i talentundervisning, som alle henvender sig til lærere og ledelser. Der er også mulighed for at tilkøbe et forløb, vejledning eller workshops.