TALENTUDVIKLING I SKOLEN

Talenter og højtbegavede børn i skolen

Foredrag, workshops og sparring

Talentudvikling i skolen

Talentudvikling i skolen er en hjemmeside, som kan bidrage med viden, vejledning og materialer til børn med hurtige hjerner. Her kan du bestille oplæg, workshops og pædagogiske dage vedr. det didaktiske arbejde med undervisningen af denne målgruppe.

Oplæg og workshops

Jeg tilbyder oplæg med forskelligt fokus. – også forskellig længde. Det mest populære oplæg har været ” Alle har ret til at lære”, hvor jeg laver en indflyvning med de to målgrupper, talenterne og de højtbegavede børn. Herefter gives der værktøjer og ideer til, hvordan man kan gribe det an i skolen. Det er meget hands-On. Der er også en mulighed for at udvide oplægget, hvor man skal lave sine egen undervisningsoplæg på workshops.

Pædagogiske dage

Det er en mulighed at kontakte mig for afholdelse af pædagogiske dage, hvor jeg kommer ud med tre måneder imellem og laver en opfølgning på oplæg og workshop. Jeg kan skræddersy forløbet, så det passer til jeres skole og problematik. Kontakt for at høre nærmere.

Sparring

Der er flere muligheder for sparring med mig. Hvis du er forældre til et højtbegavet barn, eller hvis du er lærer og er i tvivl, om et barn i din klasse er højtbegavet, er du velkommen til at kontakte mig. Jeg kommer gerne ud til skolen og er med i klassen i 4 lektioner. Herefter kan du eller dit lærerteam få sparring på, hvordan I får tilgodeset barnet bedst i undervisningen.

Materialebank

Her har du tilgang til materialer, som er differentieret i CBA. Det er fortrinsvis materialer til danskundervisningen fra mellemtrinnet og op. Der er både eksempler på opgaver til forskellige romaner og forløb.

De 3 grundsten

I mine mange år som talentvejleder har jeg høstet en del erfaringer med undervisning, som rummer alle faglige niveauer i en klasse, og hvor målet er, at alle elever skal blive dygtigere – også de dygtigste. Vejen dertil er bygget på meget teoretisk læsning om motivation, motivationstyper, meningsfuldhed, mindset osv. Jeg har lært at skabelsen af en implementeret talentundervisningskultur kan koges ned til 3 grundsten, når man tilrettelægger sin undervisning, arbejder med og udfører sin undervisning.

Talentudvikling i skolen - Foredrag, workshops og sparring om højtbegavede børn og talenter i skolen
Talentudvikling med fokus på ...
Læring
Udvikling
Forandring
Motivation
Talentudvikling i skolen - Foredrag, workshops og sparring om højtbegavede børn og talenter i skolen
Publikationer

Læs mere om min didaktiske tilgang ” De tre grundsten”- et kig ind i CBA-metoden og det arbejdende mindset, der ligger bag hos eleverne.

De dygtigste elever har også krav på at blive dygtigere

Om mig

Jeg vil gerne skabe de bedste læringsvilkår for alle elever i grundskolen.

Jeg vil gerne skabe de bedste læringsvilkår for alle elever i grundskolen. Også de elever som har en stejl læringskurve og tillærer sig stoffet hurtigere end gennemsnittet. Både talenterne og de højtbegavede børn har brug for noget andet, end der tilbydes i mange klasseværelser.

Missionen er at videregive viden om talenter og højtbegavede børn og deres læring. Ligeledes videregive de didaktiske og pædagogiske redskaber, som jeg anser for nødvendige for at kunne opnå optimal læring, og til at kunne undgå faglig og social mistrivsel i skolen hos målgruppen.

Vil du løfte det faglige niveau?
En didaktisk tilgang til undervisningen, hvor man underviser efter den højeste fællesnævner og ikke den laveste. Alle børn har ret til at lære, og de vil elske at stå på tæer i den daglige undervisning, hvis didaktikken og deres mindset tilrettelægges herefter.