Talentudvikling i skolen

Læs mere om tankerne bag og min baggrund
Talentudvikling i skolen ved Sarah Søndergaard

Vision og mission

Jeg vil gerne skabe de bedste læringsvilkår for alle elever i grundskolen. Også de elever som har en stejl læringskurve og tillærer sig stoffet hurtigere end gennemsnittet. Både talenterne og de højtbegavede børn har brug for noget andet, end der tilbydes i mange klasseværelser.

Missionen er at videregive viden om talenter og højtbegavede børn og deres læring. Ligeledes videregive de didaktiske og pædagogiske redskaber, som jeg anser for nødvendige for at kunne opnå optimal læring, og til at kunne undgå faglig og social mistrivsel i skolen hos målgruppen. Sommetider skal der ikke mange greb til for at skrue på de værktøjer, som i forvejen ligger i skolen. Jeg tror også på, at hvis disse værktøjer skal have liv i hverdagen, så skal et oplæg ikke stå alene. Det skal gerne følges op af workshop og et samarbejde med skolens ledelse, som er dem, der skal have det implementeret sammen med lærere og pædagoger.

Med mine didaktiske og pædagogiske værktøjer, oplæg og workshop håber jeg at nå ud til pædagogisk personale på skolerne og til skoleledelserne. De vigtigste brikker i dette er dog børnene. Det er dem, det hele handler om. Derfor tilbyder jeg samtaler og sparring med børn og forældre til børn, der ikke trives i skolen eller som har brug for at blive set og hørt i deres frustration over læring eller mangel på samme.

De dygtigste skal også blive dygtigere hver dag

Min baggrund

Mit navn er Sarah Søndergaard

Jeg er uddannet lærer i år 2000 og talentvejleder i 2015. Jeg har været ansat af Moderniseringsstyrelsen som beskikket censor i dansk 2012-2020. Jeg har mange års erfaring som privatskolelærer i dansk og musik. I august 2020 var jeg med til at opbygge en friskole for højtbegavede børn, og var konstitueret skoleleder. Jeg har undervist på talentvejlederuddannelsen på Astra og bidrager med vejledning til skoler, ledelser og lærere i forbindelse med talentudvikling og håndtering af de højtbegavede børn i skolerne.

Siden 2020 har jeg arbejdet i skoleledelse, hvor jeg lige nu er ansat som pædagogisk leder i Holbæk Kommune. Jeg driver egen konsulentvirksomhed i talentudvikling og sidder som bestyrelsesmedlem i Talentcamp.dk.

Min interesse for talentudvikling er opstået igennem mine mange år som lærer i grundskolen. Jeg undrede mig over, at det altid har været legalt at tale om et førstehold og et andet-hold i fodbold. At det altid har været naturligt at vælge den bedste trommeslager i musikundervisningen, når der skulle afholdes koncert. Hvorfor er det ikke lige så legalt at tilgodese de dygtigste elever i dansk og matematik og turde stille forventninger og krav til dem. At de også arbejder på det niveau de er, at også de bliver dygtigere og bevæger sig fremad.

Mit værdisæt bygger på, at man ved at finde og arbejde ud fra det enkelte menneskes styrkeside, kan skabe motivation og skabe lysten til læring. Det er vigtigt, at alle elever bliver dygtigere, og at man får skabt en lærings-ramme, som giver alle elever udfordringer. De dygtigste skal også blive dygtigere hver dag. De skal også stå på tæer og bibeholde lysten til at lære – for vi har sørme brug for dem i fremtiden.

Jeg tilbyder forskellige pakker af kurser i talentundervisning, som alle henvender sig til lærere og ledelser. Der er også mulighed for at tilkøbe et forløb, sparring eller workshops.

Vil du løfte det faglige niveau?
En didaktisk tilgang til undervisningen, hvor man underviser efter den højeste fællesnævner og ikke den laveste. Alle børn har ret til at lære, og de vil elske at stå på tæer i den daglige undervisning, hvis didaktikken og deres mindset tilrettelægges herefter.